Starševski dopust

Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega dopusta.

Pravica do starševskega dopusta

Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni, pri čemer lahko mati na očeta prenese 100 dni starševskega dopusta, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko prenese na mater 130 dni starševskega dopusta. Eden od staršev ga izrabi neposredno po izteku materinskega dopusta. 

Način izrabe starševskega dopusta

Starševski dopust se izrabi v strnjenem nizu v obliki polne ali delne odsotnosti z dela. Trajanje starševskega dopusta se pri izrabi v obliki delne odsotnosti z dela ne podaljša.

Oba starša ne moreta istočasno izrabljati starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, razen ob rojstvu:

  • dveh ali več otrok,
  • otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo,
  • otroka v družini, v kateri starša že varujeta in vzgajata najmanj dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole najstarejšega otroka

Uveljavljanje pravice do starševskega dopusta

Pravico do starševskega dopusta se uveljavlja na centru za socialno delo hkrati z uveljavljanjem pravice do materinskega dopusta oziroma do očetovskega dopusta.

Dogovor o izrabi starševskega dopusta

Mati lahko izrabi 260 dni starševskega dopusta, če oče nanjo prenese vseh 130 dni starševskega dopusta. Oče lahko izrabi največ 230 dni, če mati nanj prenese 100 dni starševskega dopusta. O prenosu starševskega dopusta morata starša skleniti dogovor na centru za socialno delo.

Starša se o izrabi starševskega dopusta pisno dogovorita najpozneje 30 dni pred potekom materinskega dopusta.

V dogovoru natančno določita obdobje in način izrabe dopusta. Dogovor skupaj z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta predložita centru za socialno delo in z njim seznanita delodajalca. Če se starša ne moreta dogovoriti, kdo bo koristil pravico do starševskega dopusta, odloči o tem center za socialno delo.

Vsak od staršev uveljavlja pravico do starševskega dopusta s samostojno vlogo. Vlogi priloži dogovor staršev in delodajalcev.

Podaljšanje starševskega dopusta

  • ob rojstvu dvojčkov za dodatnih 90 dni,
  • ob rojstvu več otrok za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni,
  • ob rojstvu nedonošenčka za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni,
  • ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo za dodatnih 90 dni (na podlagi mnenja pristojne zdravniške komisije),
  • ob rojstvu otroka, če starša varujeta in vzgajata najmanj še dva otroka do končanega prvega razreda osnovne šole za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni.

Podaljšanje starševskega dopusta je potrebno uveljavljati že z vlogo za uveljavitev pravice do starševskega dopusta.