Pomoč ob rojstvu otroka

Kdo je upravičen do pomoči ob rojstvu otroka?

Pravico ima vsak novorojenček, katerega mati ali oče imata stalno prebivališče v Sloveniji in dejansko živita v Sloveniji.

Čemu je namenjena pomoč ob rojstvu otroka?

Pomoč ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka.

Koliko znaša pomoč ob rojstvu otroka?

Pomoč ob rojstvu otroka znaša 286,72 evrov (enkratni znesek).

Obrazci in navodila

Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka

  • Vloga za uveljavitev pravice do pomoči ob rojstvu otroka

Kje oddati vlogo?

Izpolnjeno vlogo je potrebno oddati na centru za socialno delo, kjer ima mati (bodoča mati) prijavljeno stalno prebivališče.

Kdaj oddati vlogo?

pomoč ob rojstvu otroka se uveljavlja največ 60 dni pred predvidenim datumom poroda (lahko skupaj z materinskim dopustom) in najpozneje 60 dni po rojstvu otroka.